LET OP! In verband met grote drukte kan het gebeuren dat uw aanvraag een langere doorlooptijd heeft.

CINH
 

VANN-overeenkomst

Planformulier

VANN-overeenkomst

Indien aanleg van hoofdleidingen in bouwrijpfase plaatsvindt, dient de plantontwikkelaar het VANN-document in te vullen en op te sturen naar de combi-organisatie, De VANN overeenkomst dient er voor de wederzijdse risico's bij vooraanleg van K&L af te dekken. De VANN is tevens het contractstuk op basis waarvan de netbeheerders het hoofdnet dimensioneren.

Meterkast richtlijnen*

Richtlijnen voor meterruimten met een gasaansluiting in laagbouwwoningen

Richtlijnen voor meterruimten met een gasaansluiting in laagbouwwoningen

In deze richtlijn staat hoe op basis van de norm ‘Meterruimten’ (NEN 2768, uitgave september 2016) en het Bouwbesluit (uitgave september 2012) de meterruimte moet worden ingericht en de mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen moeten worden aangebracht.

Richtlijn voor meterruimten in laagbouwwoningen met een warmteaansluiting

Richtlijn voor meterruimten in laagbouwwoningen met een warmteaansluiting

In deze richtlijn staat hoe op basis van de norm ‘Meterruimten’ (NEN 2768, uitgave september 2016) en het Bouwbesluit (uitgave september 2012) de meterruimte moet worden ingericht en de mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen moeten worden aangebracht.

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een gasaansluiting tot maximaal 70 meter

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een gasaansluiting tot maximaal 70 meter

In deze richtlijn staat hoe op basis van de norm ‘Meterruimten’ (NEN 2768, uitgave september 2016) en het Bouwbesluit (uitgave september 2012) de meterruimte moet worden ingericht en de mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen moeten worden aangebracht.

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting tot maximaal 70 meter

Richtlijn voor meterruimten in hoogbouwwoningen met een warmteaansluiting tot maximaal 70 meter

In deze richtlijn staat hoe op basis van de norm ‘Meterruimten’ (NEN 2768, uitgave september 2016) en het Bouwbesluit (uitgave september 2012) de meterruimte moet worden ingericht en de mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen moeten worden aangebracht.

Richtlijn voor meterruimten utiliteitsgebouwen met een gasaansluiting

Richtlijn voor meterruimten utiliteitsgebouwen met een gasaansluiting

In deze richtlijn staat hoe op basis van de norm ‘Meterruimten’ (NEN 2768, uitgave september 2016) en het Bouwbesluit (uitgave september 2012) de meterruimte moet worden ingericht en de mantelbuizen voor de nutsvoorzieningen moeten worden aangebracht.

* Meterkastbladen zijn © Interprovinciale Werkgroep Uniformering Normmeterruimte. Actuele versie en alle bijlagen te downloaden van https://pmvoorbeeld.nl/PMS/meterkastbladen/

Instructievideo's meterkast

© 2013-2019 Combi Infra Noord-Holland. Alle rechten voorbehouden.
Postadres: VodafoneZiggo t.a.v. Combi Infra Noord Holland. Antwoordnummer 3533. 3500 SB Utrecht